Tumblelog by Soup.io
  • Vostok
  • stockholmsyndrome
  • apatyczna
  • blaxkseoul
  • thoransoft
  • sentimientos
  • Wascon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

0254 ed3b 500

heavenhillgirl:

La Notte (1961), dir. Michelangelo Antonioni

5200 9dd7 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viainsanedreamer insanedreamer
7728 2e29 500
Reposted from777727772 777727772 viainsanedreamer insanedreamer
0237 78a7 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viahwaiting hwaitingReposted fromnebthat nebthat viainsanedreamer insanedreamer
7501 7ce8
Reposted fromolaosa olaosa viainsanedreamer insanedreamer
4023 f1ef 500
Reposted fromhwmc hwmc viainsanedreamer insanedreamer
0454 f3c0 500
Reposted from777727772 777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromavooid avooid viahwaiting hwaiting
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacalineczka calineczka

January 22 2018

0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viaavooid avooid
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
Reposted fromredemptionsongs redemptionsongs viaavooid avooid
3866 01bb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaavooid avooid
1863 dbee
9699 7486 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaavooid avooid
– Czy byłabyś zazdrosna, gdybym myślał o jakiejś kobiecie z mojej przeszłości, będąc z tobą? Czy niepokoiłabyś się, że mogę do niej odejść?
– Nie.
– To znaczy, że mnie nie kochasz?
– Nie rozumiesz. Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwo. Jeśli odejdziesz, to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje – nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz… Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś, oznacza strach, że takiego jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z nikim, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. Spójrz na siebie – wówczas się nie pomylisz…
— .
Reposted fromtomowa tomowa vianienasycenie nienasycenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl